Jus sveikina Lietuvos administratorių gildija

Election Campaign

Lietuvos administratorių gildija vienija nemokumo (bankroto, restruktūrizavimo ir turto) administravimo srities profesionalus. Gildija siekia pažangos, inovacijų, skaidrumo nemokumo teisės srityje. Gildija siekia kelti profesinę narių kvalifikaciją, šviesti visuomenę nemokumo teisės srityje. Gildija atstovaus profesijos interesus valstybinėse institucijose, bendradarbiaus su kitų profesijų organizacijomis/rūmais Lietuvoje ir pasaulyje. Gildija siekia, kad dalyvavimas Gildijos veikloje būtų naudingas visiems nariams ir neasocijuotiems nemokumo srities profesionalams. 

Get in Touch
 
 

Vadovybė ir nariai

April 20, 2020

Lietuvos administratorių gildijos direktorė: Gabrielė Sabalė (pareigas eina nuo 2018-10-18).

Valdybos pirmininkas: Evaldas Kuprys (pareigas eina nuo 2020-04-09)

2020-03-20 Visuotinio susirinkimo išrinkta Valdyba dvejiems metams: Viktoras Gvozdas, Tadas Keplšas, Vėjūnas Klimas, Evaldas Kuprys, Tomas Malinauskas, Stasys Poškus, Gabrielė Sabalė, Vytautas Švetkauskas, Vygandas Urbanas, Aurimas Valaitis, Povilas Viščinis, Dalius Volskis. 

Rūmų narių sąrašas bus atnaujintas

Gildijos nario mokestis nuo 2020 m. yra 120 € per metus visiems nariams (t. y. tas pats mokestis taikomas visiems fiziniams, juridiniams asmenims). Nario mokestis už einamuosius metus turi būti sumokamas iki einamųjų metų balandžio 1 d.

Įstatai (artimiausiu metu bus paskelbti atnaujinti įstatai)

Lietuvos administratorių gildija Budget Release

June 9, 2020

.....

2020 m. Nemokumo profesionalų vasaros konferencija

Lietuvos administratorių gildija (buvęs pavadinimas rūmai) 2018 ir 2019 m. atgaivino administratorių vasaros sąskrydžio tradiciją.


2020-08-20 VYKS VASAROS SĄSKRYDIS!!!!

Laukite papildomos informacijos artimiausiu metu.

Lauksime aktyvaus Jūsų dalyvavimo !

Markets Respond to New Regulations

In process. Most probably, data will be not comparable with previous years due to the new economic crisis in 2020.

....

Contact Lietuvos administratorių gildija

Thanks for submitting!